CWM Slukkesystem, Cold Water Mist


Kjølt vanntåkeanlegg

  • Hendelseshåndteringssystem spesielt egnet for kontrollert avbrenning av battericeller
  • Både for luftkjølte- og vannkjølte batterianlegg
  • Kan kombineres med NOVEC®

Teknologien er utviklet og patentert


Mennesker og miljø

  • 100% trygt for mennesker
  • Miljøvennlig


Utstyr

  • Reduserer nede-tid
  • Reduserer skader på installasjoner, utstyr og fartøy
  • Minimerer skader forårsaket av slokkemediet
  • Reduserer kostnader ved avbrutt drift og reparasjoner


 

3 Virkemekanismer

Kjølende effekt


Vannpartiklenes store overflate, fordamper raskt med den effekten at store mengder termisk energi fjernes

Inerting effekt


Vanndampen fungerer som en inert gas som bidrar til å kontrollere og undertrykke brannen.

Skjermende effekt


Vannpartiklene absorberer strålevarme og redusere dermed sannsynligheten for spredning

Prevents Thermal runaway

Exeptional efficiency

Minimizing rehabilitation cost

100% safe

Environ- mentally

friendly

Flexible

A patent pending invention from
Safe@Sea AS. Designed for preventing
thermal runaway in lithium battery
packs.


The CWM- system delivers;
✓ Exceptional efficiency
✓ Significantly reduced downtime
✓ Minimal damages to the battery installation,
equipment and vessel
✓ Minimal damages caused by control agent
✓ Minimal cost for down-time and repair
✓ Patent pending technology


The CWM-system can easily be scaled to
protect the entire vessel.

Thermal runaway in lithium battery fires
is prevented through three cooperating
mechanisms.


Thermal runaway has historically been virtually
impossible to prevent. With the CWM technology, this is no longer the case.
Once released the control agent creates an
environment in which the Cooling-, Inerting-,
and Shielding effects work together to suppress
and control the rogue chemical process in the
battery cells.


Rather than going into thermal runaway the
CWM system produces a controlled burn out of
the module.


Tests have demonstrated that the rest of the
battery rack and installation is left intact and
unharmed – ready to go!

Referanser

Over 85 installerte  CWM anlegg bare hos våre referanser.