SMARTHOSE

TST Smart Hose


Ved brann:
Smarthose slangen er effektiv for å hindre brann i å spre seg, bekjempe søppelfyllinger og lager- branner f.eks. lage brannskiller i skogbranner og der bygninger ligger tett i tett. Smartslangen brukes også til å holde brannfølsomme gjenstander kjølige, som bygninger, gasstanker og beholdere.


Gassutslipp:
TST Smart Hose er effektiv for å skjerme av og absorbere kondenserte gasser. Du kan nøytralisere farlige utslipp ved å blande kjemikalier i vanntåke.

Klare fordeler ved bruk:


- Stor slokkekapasitet, med et minimum av personell


- Rask og enkel å installere, stabil posisjon


- Kan brukes overalt, selv i vanskelig terreng


- Kan brukes med taktisk fleksibilitet der det

trengs, f.eks. rundt svinger og i terreng


- Flere slanger kan kobles sammen


- Allsidig for å passe oppgaven i hånden, vann kan sprutes vertikalt/horisontalt

EKSEMPLER PÅ PRODUKTER