Luft analysesett


 - MSA Lab On Locale ™ muliggjør analyse av puste-luft og inertgass prøver ''on demand'' via elektronisk overføring.


Systemet benytter et to-delt sett av instrumenter. Gass prøvene er først samlet på senderenheten og sendes til X-zam Laboratories via internett.


Etter ankomst til laboratoriet, blir prøven analysert og bearbeidet av en tekniker. Minutter senere, er en testrapport sendt tilbake til senderenheten. 

Lab On Locale ™ En revolusjonerende tilnærming til luft og gass-analyse som gir nesten øyeblikkelige testresultater mens de eliminerer ulempene, tidsforløp og logistikkproblemer forbundet med tradisjonelle former for transport av prøver.

 

- Påvirker også levetiden til kostbart utstyr og pusteapparat samt redusere effektiviteten til
Air & Gas-produkter


- Forurenset sluttprodukt


Skum analyse sett

Koffert


Petitter


Refraktometer


1 måleglass 500ml


1 Måleglass 1000 ml

EKSEMPLER PÅ PRODUKTER