Kompressorer

L&W Kompressor 


Høytrykkskompressorer og de komplementære modulene for rensing, lagring og fylling av pusteluft.


Høyeste kvalitet og kontinuerlig utvikling og forbedring av våre produkter er vårt viktigste mål. 


Vi oppfyller alle EU-krav som standard og er sertifisert i henhold til DIN ISO 9001.


På forespørsel kan våre produkter også bli sertifisert av andre myndigheter som TÜV, Germanischer Lloyd, DNV, GOST, UDT eller ABS.


Innen luftforsyning betjener vi et bredt spekter av brukere, som brannmenn i aksjon, sport og profesjonelle dykkere.


Disse kundene må kunne stole ubetinget på kvaliteten og sikkerheten til produktene våre i utøvelsen av sine aktiviteter.


Våre ansatte er sitt ansvar bevisst og har med sin ekspertise og gjennom kontinuerlig intern kvalitetskontroll i oppgave å nå markedets enorme behov.EKSEMPLER PÅ PRODUKTER